STRESZCZENIA2018-09-26T14:29:21+00:00

RODZAJ WYSTĄPIEŃ NA KONFERENCJI I WYSYŁANIE STRESZCZEŃ

WZÓR PLIKU STRESZCZENIA DO ŚCIĄGNIĘCIA

Czynni uczestnicy Konferencji mają możliwość prezentacji swoich prac w formie wystąpień ustnych i/lub posterów naukowych. Tematyka wystąpień musi być związana z zagadnieniami poruszanymi podczas Konferencji. Wystąpienia mogą być przygotowane zarówno na podstawie badań własnych Autora, jak również stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym.

Uczestnik może dołączyć do wystąpienia prezentację multimedialną. Prezentacja musi zostać przygotowana w języku polskim w programie PowerPoint, w dokumencie o rozszerzeniu „*.pptx” (Microsoft Office 2007 lub nowszy) oraz „*.pdf”. Dzięki temu zostanie sprawdzona poprawność odczytu prezentacji. Dokument z prezentacją należy nazwać zgodnie ze wzorem „4CHEMKRYM, Nazwisko i Imię, pierwsze 3 słowa z tytułu wystąpienia”.

Szczegółowe informacje na temat wystąpień zostaną przesłane do Uczestników wraz z listą zakwalifikowanych tematów do zaprezentowania podczas Konferencji.

Jak przygotować poster naukowy?
Poster naukowy należy przygotować w języku polskim w formacie A0 w orientacji pionowej. Informacje na temat terminu sesji posterowej zostaną podane przed Konferencją.

W celu zakwalifikowania się do wystąpienia ustnego lub w formie plakatu uczestnik zobowiązany jest przesłać streszczenie wystąpienia wg poniższej instrukcji.

  1. Książka streszczeń zostanie opublikowana jako materiał konferencyjny.
  2. Każdy zarejestrowany autor może przesłać (2) dwa tytuły streszczeń.
  3. W celu wysłania streszczenia prosimy o utworzenie konta w systemie rejestracji uczestników i przesłanie streszczenia do recenzji zgodnie z wytycznymi w procesie składania pracy.
  4. To samo konto będzie używane podczas rejestracji na konferencję w celu zaznaczenia opłaty rejestracyjnej, otrzymania dokumentu pro-proforma, dokonania płatności online lub dokonania rezerwacji hotelu.
  5. Prosimy o zachowanie adresu e-mail i hasła użytego do utworzenia konta do wykorzystania w przyszłości. Prosimy nie zakładać nowego konta.
  6. Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz pytania dotyczące składania wniosków online, skontaktuj się z sekretariat@chewmiakryminalistyczna.plPo zalogowaniu się na swoje konto można zobaczyć możliwość przesłania nowego streszczenia, w zakładce streszczenia.
  7. Aby przesłać streszczenie na swoje konto, proszę skorzystać z załączonego poniżej szablonu. Redakcja uprzejmie prosi o używanie tego szablonu i nie zmieniania formatu.
  8. Gotowy plik powinien być zapisany z następującą nazwą pliku „4CHEMKRYM, Nazwisko i Imię, pierwsze 3 słowa z tytułu wystąpienia”.
  9. Po przesłaniu streszczenia na serwer otrzymasz potwierdzenie e-mailem po przesłaniu abstraktu (upewnij się, że podałeś prawidłowy adres e-mail!).
  10. Zmiany w tytule abstraktu nie są możliwe po wysłaniu zgłoszenia. Prosimy pamiętać, że maile dotyczące zgłoszenia będą wysyłane do nadawcy. Wszelka korespondencja dotycząca akceptacji lub odrzucenia, w tym dalsze informacje na temat sposobu prezentacji itp. będzie wysyłana wyłącznie do autora prezentującego.
REJESTRACJA UCZESTNICTWA