Szczegółowy program konferencji2018-11-19T22:37:14+00:00

 PROGRAM KONFERENCJI

20.11.2018 r. (wtorek) (doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00)

14.00-16.00 – Rejestracja uczestników

16.00-17.05 – Sesja naukowa I (przewodniczący: insp. dr Radosław Juźwiak – Dyrektor CLKP)

16.00-16.30 – Uroczyste powitanie uczestników konferencji

16.30-16.50 – „Chemia kryminalistyczna i sądowa – kierunek uniwersytetu w Białymstoku „szyty” na miarę potrzeb społeczno-gospodarczych” – Alina T. Dubis, Aneta D. Petelska (Uniwersytet w Białymstoku)

16.50-17.05 – prezentacja firmy Metrohm Polska Sp. z o.o.

18.00-20.00 – kolacja w formie bufetu

21.11.2018 r. (środa)

7.30-9.00 – śniadanie

9.15-10.30 – Sesja naukowa II (przewodnicząca: prof. dr hab. Ewa Bulska – Dyrektor CNBCh UW)

9.15-9.45 – „Nietypowe prekursory do produkcji BMK” – Małgorzata Galarda (CLKP)

9.45-10.15 – „Możliwości indywidualnej identyfikacji prekursorów służących do  nielegalnej produkcji pochodnych fenyloizopropyloaminy” – Dariusz Błachut, Ewelina Rokowska (ABW)

10.15-10.30 – „Aparatura analityczna wspomagająca badania śladów kryminalistycznych” – Marek Szczurowski (Precoptic Co)

10.30-11.00 – przerwa kawowa

11.00-12.30 – Sesja naukowa III (przewodniczący: insp. Adam Frankowski – Zastępca Dyrektora CLKP)

11.00-11.40 – „Badania „pirotechniki stadionowej” – świece dymne” – Łukasz Matyjasek (CLKP)

11.40-12.10 – „Policjanci i ich wyposażenie jako źródło możliwej kontaminacji cząstkami GSR” – Wiktor Dmitruk (CLKP)

12.10-12.30 – prezentacja firmy Malvern Panalytical B.V.

12.30-13.30 – obiad

14.00-16.30 – Sesja naukowa IV (przewodniczący: dr hab. Leszek Wieczorek – Dyrektor IES w Krakowie)

14.00-14.45 – „Chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas: jonizowalność analitu a skład fazy ruchomej” – Alicja Kluczyk, Mariola Kuczer, Remigiusz Bąchor, Bartosz Setner, Marek Cebrat, Monika Kijewska, Piotr Stefanowicz, Zbigniew Szewczuk (Uniwersytet Wrocławski)

14.45-15.00 – prezentacja firmy Spektrometria Sp. z o.o.

15.00-15.30 – przerwa kawowa

15.30-16.30 – dyskusja i podsumowanie dotychczasowych obrad

19.00-2.00 – uroczysta kolacja

 

22.11.2018 r. (czwartek)

7.30-8.45 – śniadanie

9.00-10.30 – Sesja naukowa V (przewodnicząca: dr Agata Błażewicz – Narodowy Instytut Leków)

9.00-9.30 – „Przypadek syntezy 4-metylometkatynonu z wykorzystaniem N-bromosukcynoimidu (NBS) i kwasu paratoluenosulfonowego (p-TSA) w warunkach nielegalnego laboratorium narkotykowego” – Maciej Rymanowski (LK KWP Rzeszów)

9.30-10.10 – „Przykłady zastosowania dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) w badaniach kryminalistycznych wykonywanych w CLKP” – Robert Bachliński (CLKP)

10.10-10.25 – „Rentgenowska spektroskopia fotoelektronów – technika badania ciał stałych – Marek Szklarczyk (Shim-Pol)

10.25-11.00 – przerwa kawowa

11.00-12.30 – Sesja naukowa VI (przewodnicząca: dr Robert Bachliński –  CLKP)

11.00-11.30 – „Hybrydowe modele ilorazu wiarygodności” – Grzegorz Zadora, Agnieszka Martyna, Aleksandra Michalska, Alicja Menżyk (Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie)

11.30-12.00 – „Analiza składu pierwiastkowego szkieł z przenośnych urządzeń elektronicznych” – Anna Fudała, Grzegorz Zadora, Patryk Własiuk (Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie)

12.00-12.30 – Omówienie posterów

12.00-12.05 – „Badania fizykochemiczne w Centrum Nauk Sądowych” – Michał Dobrowolski, Ewa Bulska, Tadeusz Tomaszewski (Uniwersytet Warszawski)

12.05-12.10 – „Identyfikacja syntetycznych kannabinoidów metodą LC-ESI-QTOF-MS/MS” – Agata Błażewicz, Magdalena Popławska, Paulina Żołek, Lech Kozerski (Narodowy Instytut Leków)

12.10 -12.15 – „Identyfikacja nowych analogów fentanylu metodą LC-ESI-QTOF-MS/MS – Magdalena Popławska, Paulina Żołek, Agata Błażewicz, Lech Kozerski (Narodowy Instytut Leków)

12.15-12.20 – „Chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas: wpływ fazy ruchomej na jakość pomiaru” – Alicja Kluczyk, Mariola Kuczer, Remigiusz Bąchor, Bartosz Setner, Marek Cebrat, Monika Kijewska, Piotr Stefanowicz, Zbigniew Szewczuk (Uniwersytet Wrocławski)

12.20-12.25 – „Derywatyzacja jako metoda zwiększania czułości pomiarów w chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas” – Mariola Kuczer, Alicja Kluczyk, Remigiusz Bąchor, Zbigniew Szewczuk (Uniwersytet Wrocławski)

12.25-12.30 – „Wpływ alkoholu etylowego na powierzchniową gęstość ładunku błon komórkowych erytrocytów i trombocytów ofiar wypadków komunikacyjnych” – Aneta D. Petelska, Alina T. Dubis (Uniwersytet w Białymstoku)

12.30-13.30 – obiad

14.00-16.00 – Sesja naukowa VII (przewodnicząca: prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz – Dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku)

14.00-14.30 – „Wykorzystanie platform plazmonicznych do czułej detekcji ważnych biologicznie i medycznie molekuł – Anna Synak, Beata Grobelna, Elżbieta Szczepańska, Piotr Bojarski (Uniwersytet Gdański)

14.30-15.00 – „Charakterystyka strukturalno-spektroskopowa sondy luminescencyjnej 1,8-diazafluoren-9-onu (DFO) w matrycy stałej ditlenku tytanu” – Aneta Lewkowicz, Piotr Bojarski, Robert Bogdanowicz, Jakub Karczewski, Leszek Kułak, Anna Synak, Michał Mońka (Uniwersytet Gdański)

15.00-15.20 – przerwa kawowa

15.20-16.00 – dyskusja i podsumowanie dotychczasowych obrad

18.00-20.00 – kolacja w formie bufetu

23.11.2018 r. (piątek)

7.30-8.45 – śniadanie

9.00-12.00 – Sesja naukowa VIII (przewodnicząca: dr Anna Trynda – Kierownik Zakładu Chemii CLKP)

9.00-9.20 – „Projekt KANIA – Kołowy Autonomiczny Namierzacz i Analizator” – Anna Duszyńska (CLKP)

9.20-9.35 – prezentacja firmy Pro-Environment Sp. z o.o.

9.35-9.55 – „Wpływ procesów destrukcyjnych na badania mikrośladów” – Katarzyna Razarenkow-Pawłowska (CLKP)

9.55-10.45 – przerwa kawowa (uwaga!!! – należy do godz. 11.00 wymeldować się z pokoi)

10.45-11.00 – dyskusja i podsumowanie konferencji

11.00-12.00 – spotkanie tylko dla grup z policyjnych laboratoriów kryminalistycznych (CLKP + LK KWP/KSP)

12.00-13.00 – obiad

13.00 – zakończenie konferencji

REJESTRACJA UCZESTNICTWA