PAKIETY PARTNERA KONFERENCJI2018-09-26T11:21:38+00:00
PAKIET DIAMENTOWY
PAKIET SZMARAGDOWY
PAKIET BURSZTYNOWY

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY DLA PARTNERÓW KONFERENCJI

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizacji kolejnej konferencji naukowej będącej spotkaniem zarówno środowiska naukowego w tym biegłych z zakresu chemii kryminalistycznej jak również Państwa jako Przedstawicieli nowych myśli technologicznych, innowacji analitycznych oraz inspiracji naukowych, mających swoje zastosowanie w szeroko pojętej kryminalistyce i naukach sądowych.

Trzydniowa konferencja to doskonały moment na wymianę doświadczeń praktycznych i zawodowych, a także zdefiniowanie wspólnych wyzwań jakie stoją przed szerokim gronem specjalistów zajmujących się na co dzień zagadnieniami związanymi z badaniami fizykochemicznymi.

Postanowiliśmy więc stworzyć warunki aby połączyć konferencję z częścią wystawową, na której Państwa firmy będą mogły zaprezentować swoje produkty i usługi oraz aparaturę badawczą dedykowaną kryminalistycznym badaniom fizykochemicznym. Mamy nadzieję, że to przedsięwzięcie zainteresuje Państwa firmę i zechcecie Państwo w nim uczestniczyć.

Pragniemy podkreślić, iż udział Państwa firmy w konferencji byłby dla jej organizatorów wyróżnieniem, a pozyskane dzięki temu fundusze pozwoliłyby na rozwinięcie formuły merytorycznej
i organizacyjnej konferencji.

Prosimy Państwa o zapoznanie się z proponowanymi pakietami korzyści, które prezentujemy poniżej, a które, mamy nadzieję, wpisują się w strategię działalności Państwa firmy i jej plany marketingowe.

KORZYŚCI PARTNERA PROJEKTU
Udział w naszym przedsięwzięciu, które systematycznie rozwijamy, odpowiadając w ten sposób na potrzeby laboratoriów kryminalistycznych oraz naukowych ośrodków uniwersyteckich kształcących w zakresie fizyki i chemii w kryminalistyce, zapewni Państwu wymierne efekty i przyniesie następujące korzyści:

  • maksymalna ekspozycja marki firmy podczas konferencji, a także po jej zakończeniu
  • przekaz, iż Państwa firma jest wiodącą marką w kryminalistyce i naukach pokrewnych
  • promocja medialna na stronie konferencji, której domena http://chemiakryminalistyczna.pl/ będzie utrzymana przy kolejnych edycjach konferencji, serwis internetowy każdej edycji będzie utrzymywany przez kolejnych 12 miesięcy, linki do strony będą funkcjonować na stronach partnerów medialnych (czasopisma i serwisy branżowe), a także stronie CLKP
  •  promocja marketingowa poprzez umieszczenie informacji o pełnieniu roli partnera projektu na wszystkich związanych z konferencją publikowanych
  • materiałach możliwość zaprezentowania wprowadzanych przez Państwa firmę rozwiązań technologicznych służących kryminalistyce
  • możliwość zaprezentowania kierunków rozwoju Państwa firmy
  • nawiązanie bezpośrednich kontaktów ze środowiskiem praktyków i ludzi nauki prowadzących badania z zakresu kryminalistyki
  • budowanie świadomości marki
  • kształcenie potencjalnych odbiorców Państwa technologii
  • perspektywa budowania/rozbudowania bazy danych potencjalnych nabywców Państwa technologii

Wszelkie szczegóły organizacyjno-techniczne prosimy uzgadniać ze współorganizatorami konferencji, tj. firmą MW SCIENCEMEETINGS, reprezentowaną przez pana Macieja Wieczorka, tel. kontaktowy: 606 95 96 97 (09:00–15:00), e-mail: sekretariat@chemiakryminalistyczna.pl

W przypadku kwestii merytorycznych zapytania proszę kierować do przedstawicieli CLKP:

dr Anny Tryndy – Kierownika Zakładu Chemii CLKP
e-mail: anna.trynda@policja.gov.pl tel. kontaktowy 696-971-069, lub

dr Roberta Bachlińskiego e-mail: robert.bachlinski@policja.gov.pl tel. kontaktowy 889-813-644 lub

podinsp. Katarzyny Razarenkow-Pawłowskiej, e-mail katarzyna.razarenkow@policja.gov.pl tel. kontaktowy 608 43 78 77.

PAKIET DIAMENTOWY
PAKIET SZMARAGDOWY
PAKIET BURSZTYNOWY
WYŚLIJ ZGŁOSZENIE LUB ZAPYTANIE