KOMITET ORGANIZACYJNY2018-09-25T06:20:59+00:00

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

podinsp. Anna Duszyńska
Zakład Chemii
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

dr Robert Bachliński
Zakład Chemii
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

podinsp. Katarzyna Razarenkow-Pawłowska
Zakład Chemii
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

REJESTRACJA UCZESTNICTWA