Komitet Naukowy2018-09-26T14:01:14+00:00

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

prof. dr hab. Ewa Bulska
Dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie

dr. hab. Leszek Wieczorek
Dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie

mł. insp dr Magdalena Zubańska
Dyrektor Instytutu Służby Kryminalnej Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPol w Szczytnie,

prof. dr hab. Beata Godlewska–Żyłkiewicz
Dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku,

dr hab. Urszula Kiełkowska
Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

insp. Adam Frankowski
Z-ca Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

dr Anna Trynda
Kierownik Zakładu Chemii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

REJESTRACJA UCZESTNICTWA