Wprowadzenie do tematu konferencji2018-11-19T22:42:44+00:00

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY

WSTĘP DO TEMATYKI KONFERENCJI

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Fizykochemiczne badania śladów kryminalistycznych – nowoczesne technologie a opinia biegłego ” to doskonały moment na wymianę doświadczeń praktycznych i zawodowych, a także zdefiniowanie wspólnych wyzwań jakie stoją przed szerokim gronem specjalistów zajmujących się na co dzień zagadnieniami związanymi z badaniami fizykochemicznymi. Przewodnim tematem konferencji będą tzw. „nowe technologie”, a więc zastosowanie nowoczesnych rozwiązań analitycznych do interpretacji wyników badań fizykochemicznych. Uczestnikami spotkania będą osoby ze środowiska naukowego, w tym biegli z zakresu chemii kryminalistycznej, jak również przedstawiciele nowych myśli technologicznych, innowacji analitycznych oraz inspiracji naukowych, mających swoje zastosowanie w szeroko pojętej kryminalistyce i naukach sądowych.

Planowana konferencja będzie miała na celu przede wszystkim:

  • studium przypadków – najciekawsze zdarzenia i zagadnienia wykonywane w ramach ekspertyz kryminalistycznych,
  • zaprezentowanie wyników badań związanych z kryminalistycznymi badaniami fizykochemicznymi,
  • rozwiązywanie problemów analitycznych występujących przy wykonywaniu badań fizykochemicznych,
  • wypracowanie wspólnych zasad działania w chwili zaistnienia sytuacji problemowych związanych z materiałem nadesłanym do badań i procedurami badawczymi,
  • poznanie oraz przedyskutowanie nowych, dotąd w większości nie stosowanych metod analitycznych w kryminalistycznych badaniach fizykochemicznych;
  • zapoznanie z najnowszymi trendami krajowymi i światowymi związanymi
  • fizykochemicznymi badaniami śladów kryminalistycznych,
  • zapoznanie ze zmianami ustawodawczymi dotyczącymi wybranych śladów kryminalistycznych,
  • zapoznanie z najnowszymi rodzajami aparatury badawczej oraz wyposażenia analitycznego adresowanych na potrzeby fizykochemicznych badań kryminalistycznych.

Organizatorzy zapraszają serdecznie do uczestnictwa!

REJESTRACJA UCZESTNICTWA